Agile Manifesto in het Nederlands

Hoewel er al een vertaling bestaat van het Agile Manifesto naar het Nederlands (zie  hier), geef ik de voorkeur aan mijn eigen vertaling. Het zijn niet altijd letterlijke vertalingen vanuit het Engels omdat ik probeer (voor mezelf) de essenties te treffen.

Principes achter het Agile Manifest

Wij laten zien dat software ontwikkeling beter kan door dat te doen en het anderen te leren. Hierdoor waarderen we:

Mensen en interacties boven processen en hulpmiddelen

Werkende software boven volledige documentatie

Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Inspelen op veranderingen boven het volgen van een plan

Hoewel de punten aan de rechterkant wel waarde hebben, zien we meer waarde in de punten aan de linkerkant.

Twaalf principes voor Agile Software

Principes achter het Agile Manifest

Wij volgen deze principes:

 1. Onze hoogste prioriteit is een tevreden klant, door snel en vaak software op te leveren die waarde voor hem toevoegt.
 2. Verwelkom wijzigingen van de behoeftes, zelfs tot laat in het ontwikkelingproces. Door Agile processen, betekenen die wijzigingen een concurrentievoordeel voor de klant.
 3. Lever regelmatig werkende software op, elke paar weken of maanden, liefst in kortere tijdsintervallen.
 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken, gedurende het hele project.
 5. Vorm teams van gemotiveerde mensen. Geef hen de werkomgeving en ondersteuning die ze nodig hebben, en vertrouw erop dat ze hun werk goed  doen.
 6. De beste manier om te communiceren met of in een team is door elkaar in de ogen te kunnen zien.
 7. Werkende software is de voornaamste maat van voortgang.
 8. Agile processen bevorderen een voortdurende ontwikkeling. De sponsoren, ontwikkelaars en gebruikers moeten het tempo wel kunnen blijven volhouden.
 9. Aanhoudende aandacht voor hoogwaardige technieken en gedegen constructies versterken de agility.
 10. Eenvoud – de kunst van het weglaten – is essentieel.
 11.  Zelfsturende teams leiden tot de beste ideeën, ontwerpen, en resultaten.
 12. Regelmatig evalueert het team hoe het beter kan en past zijn gedrag daarop aan.

 

About Frank Schophuizen (fschop)

Hi, my name is Frank Schophuizen and I am working as a consultant in CM, Agile and ALM for TOPIC Embedded Systems. I have over 30 years experience in software development in the technology industry, with the last 15 years mainly in process improvement, deployment and integration of methods and tools in the area of Agile (SAFe, Scrum), CM and ALM. I am strongly interested in the complexities of collaboration and integration in multi-project and multi-site organizations. I have worked with various technology companies such as Philips, ASML, NXP and Vanderlande, and with various tool vendors such as Atlassian (e.g. Jira, Confluence),IBM Rational (e.g. ClearCase, Synergy, Jazz products) as well as open source tools (e.g. SVN, Git, Jenkins, Trac, Eclipse). I am living in Eindhoven, the Netherlands, with my wife. We have 3 adult children. My main hobbies are classical music and photography.
This entry was posted in agile, software development. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.